Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Ngày Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung làm việc Chuẩn bị Chủ trì Thành phần

14/01/19

15/01/19
08:00 Phòng họp Viettel Đ/c Thăng dự hội nghị trực tuyến về công tác nội vụ P. HCTH chuẩn bị xe Đ/c Thăng
08:00 Sở KHCN Đ/c Hải dự hội nghị tại Sở KHCN
09:30 A 205 Họp BCH Công đoàn

16/01/19
07:30 Các cơ sở thực tập Thăm các đoàn thực tập P. HCTH chuẩn bị xe 4 chổ BGH Đ/c Hải cùng đoàn

17/01/19
13:30 A 205 Kiểm điểm tập thể lãnh đạo KM: BTC Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; TP: Đảng
15:00 A 205 Kiểm điểm tập thể Đảng ủy KM: BTC Thành ủy, UBKT Thành ủy, Đảng ủy, BGH, trư

18/01/19
06:00 xã PaNang - Đakrông Thăm vùng khó nhân dịp Tết cổ truyền Công đoàn Theo KH
08:30 UBND Tỉnh Làm việc với UBND Tỉnh và ĐH Duy Tân BGH Theo KH
09:30 GĐ B Đoàn công tác ĐH Duy Tân gặp toàn thể CBGV nhà trường Toàn thể CB-VC-NLĐ
14:00 UBND Tỉnh Làm việc với UBND Tỉnh, ĐH Duy Tân P. HCTH chuẩn bị xe Đ/c Thăng, đ/c Thành, đ/c Hải

19/01/19

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  

       

  
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 - BÍNH THÂN!