Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Ngày Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung làm việc Chuẩn bị Chủ trì Thành phần

18/03/19
14:00 A 205 Chấm thi tốt nghiệp CĐLT K22 Theo QĐ

19/03/19
08:00 A 205 Họp Ban tư vấn tuyển sinh Theo QĐ
08:00 HT UBND tỉnh Đ/c Thăng dự hội nghị ký kết giao ước thi đua P. HCTH chuẩn bị xe Đ/c Thăng

20/03/19
05:00 Sân bay Huế Đ/c Hải đi công tác Tp HCM P. HCTH chuẩn bị xe Đ/c Hải, Phong

21/03/19

22/03/19

23/03/19

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  

       

  
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 - BÍNH THÂN!