Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Ngày Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung làm việc Chuẩn bị Chủ trì Thành phần

24/06/19
08:00 A 205 Họp Ban xây dựng chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ Theo QĐ

25/06/19
08:00 A 205 Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn Theo QĐ
09:00 A 205 Họp Ban xây dựng đề án trường liên cấp Theo QĐ

26/06/19
08:00 A 205 Tổng kết năm học 2018 - 2019 Toàn thể CB-VC-NLĐ

27/06/19

28/06/19
08:00 A 205 Họp Ban xây dựng chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBCC Trưởng ban, P.trưởng ban, thư ký và trưởng các tiể

29/06/19
07:00 Các phòng thi nhà C Thi kết thúc học phần các lớp LTLK P. HCTH, TT BD-LKĐT Theo QĐ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  

       

  
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 - BÍNH THÂN!